Friday, July 4, 2008

Królodworski rȩkopis zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych śpiewów nalezionych i wydanych przez Wacława Hankȩ a z czeskiego na polskie przez L

Królodworski rȩkopis zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych śpiewów nalezionych i wydanych przez Wacława Hankȩ a z czeskiego na polskie przez Lucyana Siemiéńskiego przełożonych Author: Lucjan Hipolit Siemieński: "spogląda na Heldenbuch na Nibe lungenlied na swoje miłosne piosneczki Minneelieder kiedy Ers chełpi się z Ossyana Hiszpan z starodawnych romansów o wielkim Ruyz D i aż et Cid Campeador Polak i Rusią ze swego I g ora ostatni jeszcze ze starozytnych pień oWłodzimierzu Drewnyja Stichotworenija kiedy Serb w dawniejszych i nowszych pieśniach wywodzi ze obok sprawców dzieł znamienitych i męzowie pieśni stoją kiedy z tych i homerowskich wnosimy płodów ze wspaniały kwiat poezyi naj snadniej na wolnej pielęgnuje się prze Sami Hossjnnin przyznali że I gor pisany narzeczem Kij owiali że mnóstwo w nim wyrazów polski"

Polacy nim w czeszczyznę wpadli, język ich piśmienny musiał być ruski.

No comments: