Wednesday, March 26, 2008

Winter


1. Winter. Snow. Today!


2. Kashubian text of Pan Tadeusz:
Lëtwò! Tatczëzno mòja! të jes jak to zdrowié
Kùli cã trzeba trzëmac, nen leno sã dowié,
Chto cã stracył. Dzys snôżosc twòjã w całi zdobie
Widzã i òpisëjã, bò teskniã pò tobie. Pomerania 3/2008

Friday, March 21, 2008

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa kaszubska:

Towarzëstwò Lubòtników Pòlsczégò Jãzëka*


*Lubòtnik -- nie ma w KSN Gołąbka.
Jest lubi
éńc.

Monday, March 17, 2008

Tybet, Białoruś...

Z "bogatego Zachodu" mogę tylko pisać, że wolność lepsza jest od niewoli. Tym bardziej, że 20 lat temu wolności nie było, więc widać różnicę.

Saturday, March 8, 2008

Głębowice

Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnéj Małej Polsce Author: Józef Łukaszewicz: "Tekst niedostępny"

Głąbowice -- obecnie Głębowice.
powiat oświęcimski
Dzieje kościołów wyznania helweckiego w dawnéj Małej Polsce
Author: Józef Łukaszewicz

Kronika polska Author: Maciej, Stanisław Chwalczewski

Kronika polska Author: Maciej, Stanisław Chwalczewski: "cych pomicdzyrzeka Oiobukiem iBaryczq R P 1218 JVlncenly Kadlubka syn biskupstfva Kra kowskiego odstqpilIwonowi synowi Patvla Xiqií cia z Konskich zplemicnia Odrou qíóu kantorou i Gnieinieiískiemu Kanoniiowi Krakowskiemu Kanclerzotvi Leszka bialego ten opotwierdzenie poslal do Honoryuszu II Papieza i tuszystko podtug woli sivéy uzyskal za pomocq Honory nsza Kardynala biskupa OsleAskiego klóry byl towarzyszem lego nauk tv Pazyiu tviclzqc swictosc i cuda S Dominika uprosil sobie do Polski iego zakonu braci Jacka Krakowskiego kanonika z plemienia Odrou aíóu z Xiçstwa O pulskiego J pyczesiawa Polaka Henry ka z Mo "

Końskie
Odrowąż
św. Jacek Odrowąż (Hyacinthus)
Wincenty Kadłubek

Końskie w Liber benficiorum Długosza

Joannis Długosz senioris ... Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, nunc primum ed. [by L. Łętowski]. Author: Jan Długosz: "KONSKYE villa habens parochialem ecclesiam in se quadro lapide et opere vetusto per Ivonem de Konske episcopmn Cracoviensem qui erat de armis et familia Odrowansch muratam cuius haeredes Crzycslaus et Tobias de armis Odrowansch in qua sunt quinquaginta lanei cmethonales de quibus décima manipularis et per quatuor ierugas canapalis solvitur custodiae Sandomiriensi non continuis annis sed alteratis uno enim anno percipit illam praebenda Sandomiriensis vocata Byelyowska altero custodia et valor eius ad quindecim marcas aestimatur et ducitur per cmethones Item tabernae ibi septem de quorum agris plebano decimatur item hortu lani item tria praedia militaría quae solvunt decimam manipularem ecclesiae ibidem in Konskye et habent sub se sedecim láñeos Item "

Ivo de Konske = Iwo Odrowąż, biskup krakowski
Konskye = Końskie

Friday, March 7, 2008

Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae magnorum ducum Litvaniae bullae pontificum nec non jura a privatis data illustra

Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae magnorum ducum Litvaniae bullae pontificum nec non jura a privatis data illustrandis domesticis rebus gestis inservitura adhuc nusquam typis exarata Author: Leon. Rzyszczewski, Antoni Muczkowski, Julian Bartoszewicz: "8 Konskie oppidum Malachowsciorum proprium etiam in Opocznensi territorio regionis suae noniinis caput Sedes erat Odrow siorum gentis antiquissimae apud Polo nos Ex gente hao originem ducit Ivo de Konskie episcopus cracoviensis conf tabulas hujus Tomi ad VII et IX praemissas et Prandota de Bialaczow alter episcopus cra coviensis de illo conf tabulas ad XIX XLI et seqq praemissas ambo viri natura sancti et religiosi Ejusdem gentis est et noster Dobieslaus de KoAskie de Conysskije de Conecte de quo etiam rerum gestarum patriae cupidus legere potest iabulam praemissam ad CXXV1II Tomi I pag 227 Dobieslaus nie a 1364 apud Florianum cancellarium lanciciensem testis fuit prae"

Końskie
Kazanów
Białaczów
Bedlno
Pomorzany
Opoczno
klasztor bernardynów w Kazanowie
Małachowscy
Kozienice
Radom
Odrowążowie

Słownik języka polskiego Author: Samuel Bogumił Linde

Słownik języka polskiego Author: Samuel Bogumił Linde: "Kiedy wicc zbiór ten со do gatunku swoiego iest historyczny nieiako t.i. e daie wiadomosc o kazdym wyrazie w iakim ítanie znaydowat sic dawniéy i dzis sie znayduie czyz wolno byto zbierai cemu tylkowyrazy nowe slowa podlug upodobania tworzyc i skladac Historyk tworzyc osoby i zdarzenia nie historyíj pisze lecz romans zmyslaifjry samo wolnie slowa podobn powoduie sie nierzetelnosri Larno pomnazac liczbe slow sklada nych skleiai c kazde z kazdym koleyno przyimkiem nie о Ц lai c sic zwlaszcza aniña po trzebg ani na brzmienie au na loiczn wartosczt d wyniktego znaczenia Takie sobie za lozywszy zrzódio zbogacenia ifzyka oszpecit zacny Bandtke szacowny z granmatycznéy pracowitosci swóy slownik skladaninq i uszom i wyobrazni wstrçt czyniqca n.p. dobarwiam dobarwiczkuig dobestwiam docecliuic dochrobotywaní docofywam doczopuig do czostnkuiç Wbsnie iak "

Samuel Bogumił Linde krytykuje słownik języka polskiego Jerzego Samuela Bandtkiego. Bandtkie (Georg Bandtke) według niego umieścił zbyt wiele derywatów.
Dyskusja o wadze i roli słownika Bandtkiego nie jest zakończona. Pozytywnie ocenia go Andrzej Bańkowski. Przeciwnicy Bańkowskiego zatem przeciwnie.

Sunday, March 2, 2008

Ich suche - Poszukuję

Perlick A., 1937, Zur oberschlesischen Bergarbeitersprache, Beuthen.


Język górnośląskich górników.

Richter, 1827, Etwas über die polnische Sprache Oberschlesiens als Verteidigung [?] ihres Wortes, „Schlesische Provinzialblätter”, t. 86, s. 107 – 113.

Spectator, 1908, Sprachmischung in Oberschlesien, Kattowitz OS.

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého

Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách Author: Museum Království českého: "Sedlák polský we Prusjch západnjch we knjžet stwj Poznaňském aw Haliči gest podoben tomu který we králowslwj polském bydlj w Prusjch wžak kdežto naéné gest židů a snadněgšj odbyt na zbožj sedlák wůbec w lepšjm stawu gest nežli w giných polských kragjch ZwlaStS ale we Prusjch wýchod njch sedlák polský gak zdélanostj a střjdmostj tak i přičinliwostj a tudjž i lepSjm a pořádnégsjm bydlem wyniká Knihy swé nábožné německými gotickými pjsmeny tištSné obyčegně z Králowce dostáwá Také w Haliči pod Karpaty tak nazwanj Horalé ode wšech giných Poláků se dčlj gsau to lidé pěkné urostl silnj w potřebách"
Horale = Górale

Blätter für literarische Unterhaltung pod redakcją [Anonymus AC02834872]

Blätter für literarische Unterhaltung pod redakcją [Anonymus AC02834872]: "Tekst niedostępny"

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack: "2 Die Vertheilung der V alkerstämme und deren Gruppen in der Österreichischen Monarchie Sprachgrenzen und Sprachinseln sammt einer xtatt tiitch ethnographischen Übersicht Abgedruckt aus dem ersten Bande der Ethnographie der Osterr Monarchie reut Karl Freiherrn ron Czoernig Wien 1856 Mit einer Karte "

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack

Petermanns geographische Mitteilungen Author: August Petermann, Ernst Behm, Paul Max Harry Langhans, Nikolaus Creutzburg, Hermann Haack: "2 Die Vertheilung der V alkerstämme und deren Gruppen in der Österreichischen Monarchie Sprachgrenzen und Sprachinseln sammt einer xtatt tiitch ethnographischen Übersicht Abgedruckt aus dem ersten Bande der Ethnographie der Osterr Monarchie reut Karl Freiherrn ron Czoernig Wien 1856 Mit einer Karte"

Cashubian - Kaschubische Sprache - Kaszëbizna

Cybulski Marek, Wosiak-Śliwa Róża, 2001, Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas starszych, Oficyna Czec oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańsk.

Saturday, March 1, 2008

New Polish word (from Upper Silesia): hajlować, hajlowanie

1) ONR nie "hajluje"

żbik; 2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 10:52
Sąd rejonowy w Strzelcach Opolskich umorzył dziś postępowanie karne przeciwko trzem członkom brzeskiego stowarzyszenia Obozu Narodowo -Radykalnego, uznając, że gest jaki wykonywali podczas obchodów rocznicy trzeciego Powstania Śląskiego nie był faszystowskim hajlowaniem tylko rzymskim salutem.
SOURCE 1

2) Opinie o orzeczeniu ws. hajlowania

not. jon, żbik
2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 19:23
[plus] FASZYSTOIDALNY, adj

Prof. Władysław Bartoszewski, więzień Auschwitz:

Otóż każdy objaw ślepoty czy półślepoty na zagrożenia faszystoidalne jest groźny i budzi mój wielki niepokój. Mało który naród przeżył tyle co my, więc i uwrażliwienie powinno być większe niż gdzieś indziej.
SOURCE 2

3) Czy można przymknąć oczy na hajlowanie?

not. żbik
2008-02-29, ostatnia aktualizacja 2008-02-29 19:21
- A tutaj, proszę. Głupi wybryk dorosłych ludzi. Ten jeden wygłup i to orzeczenie sądu niweczą moją pracę, a ja nie po to przecież jeżdżę po świecie i opowiadam o tym, czym w rzeczywistości był faszyzm, by akceptowano zdarzenia takie jak hajlowanie. Sam fakt, że ktoś mógł podjąć decyzję, że to nie było faszystowskie pozdrowienie, był obrzydliwy. Z drugiej strony bardzo niebezpieczny. Bo właśnie z takich wybryków, młodzieńczych głupot, rodzi się faszyzm - podkreśla więzień Auschwitz.
SOURCE 3