Monday, December 22, 2008

Język śląski / (Upper) Silesian Language

Coraz bliżej doń.

Tuesday, December 16, 2008

Kraków Lubocza


Old house is beauty.
Posted by Picasa

Sunday, December 14, 2008

Budowa ścieżki rowerowej Kraków, ul. Tyniecka
Budowa ścieżki rowerowej Kraków, ul. Tyniecka
Posted by Picasa